Zarejestruj się
Partnerzy
Bibby Financial Services

Bibby Financial Services jest spółką faktoringową, częścią Bibby Line Group – niezależnej brytyjskiej grupy firm.

Bibby Financial Services od ponad 30 lat dostarcza przedsiębiorcom różne narzędzia finansowe, wspierające stabilne funkcjonowanie i rozwój. W Polsce firma funkcjonuje od 2002 roku. Pracuje w trzech oddziałach w Warszawie, Poznaniu i Katowicach, które swoim zasięgiem obejmują cały kraj. Firma jest niezależna od banków. Należy do Polskiego Związku Faktorów oraz największego międzynarodowego zrzeszenia faktorów International Factors Group.

Bibby Financial Services regularnie publikuje Bibby MSP Index mierzący nastroje wśród polskich firm z sektora MŚP.

Bank Zachodni WBK

Eurobank

Grupa Generali

Grupa Generali w Polsce

Od ponad 180 lat jesteśmy synonimem bezpieczeństwa i niezawodności dla milionów ludzi poszukujących pewnych sposobów zabezpieczenia swojej przyszłości. Działamy z pasją, aby w prosty i zrozumiały sposób zapewnić najwyższy poziom serwisu, na którym zawsze można polegać. W naszej pracy stawiamy na budowanie długotrwałych relacji i zaufania w oparciu o wspólne wartości. W Generali umiejętnie łączymy tradycję z innowacyjnością, dostosowując produkty do potrzeb i oczekiwać naszych Klientów.

MACIF Życie TUW

MACIF Życie TUW prowadzi swoją działalność ubezpieczeniową od 2003 roku i jest jedynym w Polsce, otwartym dla wszystkich, Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych oferującym ubezpieczenia na życie. Nadrzędnym celem Towarzystwa jest realizacja potrzeb i oczekiwań Klientów - zarówno osób indywidualnych, jak i pracowników przedsiębiorstw, instytucji czy klientów banku - w dziedzinie ubezpieczeń na życie.

Biuro Informacji Kredytowej S.A. gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków i SKOK-ów, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. BIK jako największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, posiada w swojej bazie informacje o prawie 130 mln. rachunków należących do 23 mln. klientów indywidualnych. Poprzez realizowanie wymiany informacji kredytowej, BIK wspiera bezpieczeństwo sektora finansowego i jego klientów. Biuro wykorzystuje najwyższe standardy gromadzenia i przetwarzania danych oraz działa na podstawie restrykcyjnych przepisów – Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Partnerzy medialni
CR Navigator

CR Navigator jest projektem promowania wiedzy o biznesie społecznie odpowiedzialnym, którego najważniejszym elementem jest kwartalnik poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jego wydawcą jest firma GoodBrand & Company, specjalizująca się we wdrażaniu do firm w całej Europie strategii zrównoważonego biznesu

ThinkThank

THINKTANK jest platformą dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania, przywództwa, strategii i komunikacji dla liderów biznesu i administracji publicznej.

Projekt powstał w 2009 r. jako wydawnictwo, instytucja ekspercka i platforma dialogu między liderami w biznesie i administracji publicznej. Z czasem ewoluował w kierunku nowoczesnego ośrodka analitycznego, który skupia wokół siebie ekspertów z różnych dziedzin. THINKTANK to miejsce, gdzie rodzą się rekomendacje sprzyjające rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych, gospodarczych, politycznych czy zarządczych.

Odpowiedzialnybiznes.pl jest najstarszym w Polsce portalem zajmującym się CSR. Codziennie aktualizowany stanowi źródło informacji dotyczących odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Portal odpowiedzialnybiznes.pl zawiera kilkaset artykułów eksperckich, raportów, analiz i publikacji. Dzięki zaangażowaniu zarówno polskich, jak i zagranicznych specjalistów z wielu różnych obszarów działalności biznesowej portal oferuje różnorodne i pogłębione spojrzenie na kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Jest również bazą wiedzy o polskim CSR – internauta znajdzie w nim narzędzie umożliwiające przegląd dobrych praktyk pod kątem firmy, roku czy branży - baza dobrych praktyk liczy już ponad 1500 przykładów działań firm. Z kolei w sekcji Kto-jest-kto zamieszczone są profile polskich praktyków CSR. Portal administrowany jest przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu - organizację typu think-and-do-tank, będącą rzecznikiem prowadzenia biznesu w sposób odpowiedzialny. FOB wyznacza trendy i kierunki odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Bankier.pl

Bankier.pl – działający od 2000 roku wiodący serwis o tematyce finansowo-biznesowej, oferujący swoim odbiorcom treści i narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem pieniędzmi. Celem portalu jest dostarczanie rzetelnych i wartościowych treści, będących odpowiedzią na potrzeby użytkowników dotyczących wiedzy z zakresu inwestowania, finansów osobistych, podatków czy też prowadzenia firmy.

Stowarzyszenie Content Marketing Polska

Celem Stowarzyszenia Content Marketing Polska jest edukacja i upowszechnianie wysokich standardów w działalności wydawniczej oraz marketingowej. Popularyzuje wykorzystanie nowoczesnych narzędzi biznesowych, jakimi są custom publishing oraz content marketing. Zrzesza przedstawicieli wydawców prasy firmowej, mediów, agencji reklamowych i marketingowych.

Dzięki organizowanym spotkaniom i szkoleniom umożliwia wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą oraz podnoszenie jakości działań firm. Stowarzyszenie CM Polska należy do międzynarodowego stowarzyszenia ICMF, dzięki czemu na bieżąco otrzymuje informacje o najnowszych branżowych trendach oraz ma możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia zagranicznych partnerów.

Stowarzyszenie jest także organizatorem prestiżowych konkursów branżowych. Szpalty Roku przyznawane są najlepszym i najbardziej wartościowym (zarówno pod kątem merytorycznym, jak i estetycznym) magazynom firmowym. Konkurs Pióra Roku wyróżnia natomiast najlepszych dziennikarzy tworzących teksty branżowe. Co roku Stowarzyszenie organizuje także konferencję Power of Content Marketing poświęconą zagadnieniom komunikacji firmowej oraz tworzeniu markowych treści, podczas której eksperci dzielą się swoją wiedzą i opowiadają o najciekawszych case studies.

Inicjatywy partnerskie
Koalicja Prezesi-wolontariusze

Celem Projektu Koalicja Prezesi-wolontariusze jest prowadzenie dyskusji na temat społecznego zaangażowania liderów biznesu. W ramach Koalicji propagowane są postawy i zachowania prospołeczne – przede wszystkim przez pokazywanie pozytywnych przykładów prezesów i członków zarządów, którzy dzielą się swoim czasem, doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami w ramach akcji wolontariackich.

Dobroczyńca Roku

Ogólnopolski Konkurs o tytuł “Dobroczyńca Roku” to największy i najbardziej rozpoznawalny program promujący społeczne zaangażowanie sektora biznesu (CCI), organizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. Celem Konkursu jest nie tylko nagradzanie najlepszych praktyk CCI, ale również inspirowanie i wskazywanie polskim przedsiębiorcom sprawdzonych rozwiązań w realizacji misji społecznej.