Zarejestruj się


III Konferencja NIENIEODPOWIEDZIALNI
„Źródła wartości firm branży finansowej”
Jak osiągać zyski i budować zaufanie?
4 listopada 2015 r. Sala pod Kopułą, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa

Istotą konferencji organizowanej w ramach projektu NIENIEODPOWIEDZIALNI jest zwrócenie uwagi branży finansowej na jej współczesne wyzwania w tym konieczność przewartościowania swoich dotychczasowych zachowań rynkowych, nowego spojrzenia na rolę branży finansowej oraz potrzebę kreowania odpowiedzialnych postaw społecznych, służących budowaniu relacji opartych na zaufaniu i wiarygodności.

Motywem przewodnim tegorocznej konferencji będzie poszukiwanie niefinansowych czynników budujących wartość ekonomiczną firm branży finansowej oraz spojrzenie na przyszłość branży. Planujemy ciekawą debatę oksfordzką na temat przyszłości banków w Polsce w kontekście oczekiwań interesariuszy wobec banków. Ważną częścią konferencji będzie panel prezentujący praktyczne rozwiązania pokazujące możliwości angażowania się instytucji finansowych w innowacje społeczne i działania związane ze zrównoważonych rozwojem branży finansowej. Tradycyjnie konferencję zakończy uroczystość wręczenia nagród w konkursie Verba Veritatis na najlepszą pracę z tematyki etyki biznesu.

Konferencja jest częścią projektu NIENIEODPOWIEDZIALNI, wydarzeniem cyklicznym, które odbywa się w ramach Konferencji Prakseologiczno-Etycznej. Wartym podkreślenia jest fakt, iż brak jest w polskiej przestrzeni biznesowej i naukowej podobnego projektu, który o podobnej tematyce dotyczącej branży finansowej. Liczymy na otwartą, szczerą dyskusję o biznesie, etyce i zrównoważonym rozwoju. 

Udział w konferencji jest bezpłatny, zapraszamy do rejestracji.

Patronat nad konferencją objął Minister Gospodarki.

Zarejestruj się